Huisartsencoöperatie West-Brabant

Project anderhalvelijnszorg optometrie

Bij de optometrist als het kan, in het ziekenhuis als het moet.

Sinds februari 2022 kunnen patiënten met laagcomplexe oogklachten doorverwezen worden naar een optometrist bij een optiekzaak in de regio. Dit project biedt patiënten diverse voordelen: zij worden sneller geholpen, kunnen dichter bij huis terecht en behouden het eigen risico.

Welke resultaten zijn behaald?
Steeds meer huisartsen nemen deel aan het project ‘anderhalvelijnszorg optometrie’, in 2023 zijn 1.166 patiënten verwezen. Een verdubbeling van het aantal verwijzingen ten opzichte van 2022. Van deze verwijzingen wordt 76% van de patiënten in de eerstelijn gehouden, een mooi resultaat!

Welke optiekzaken doen mee?

 • Optiek van Wely in Roosendaal;
 • Optiek van Dinther in Roosendaal;
 • Oogzorgcentrum Van der Ham Optiek in Bergen op Zoom en Hoogerheide;
 • Ben van der Heiden zien, zorg & horen in Halsteren en Tholen.

Welke verwijsredenen vallen onder het project?

 • Visusklachten/vermoeden refractie afwijking (hoofdpijnklachten / contactlensgerelateerde problemen);
 • Visusklachten en overige klachten kind (zoals jeuk, rood oog) vanaf 12 jaar;
 • Verdenking cataract (evt. monoculaire dubbelbeelden);
 • Glasvochttroebeling langer bestaand (>6 weken);
 • Risico op Macula Degeneratie (familiair);
 • Glaucoom in de familie (1ste graad) voor patiënten <75 jaar;
 • Overige oogheelkundige pathologie.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.