Huisartsencoöperatie West-Brabant

Prestatie ouderenzorg

Evaluatie prestatie ouderenzorg CZ
De prestatie ouderenzorg is door zorgverzekeraar CZ sinds 1 januari 2021 ondergebracht bij HCWB. Dit betekent dat HCWB de declaraties voor de huisartsenpraktijken indient bij zorgverzekeraar CZ. Daarnaast verzorgt HCWB ook de jaarlijkse evaluatie (de verantwoording) aan CZ. Deze evaluatie moet aangeleverd worden in december aanstaande en gaat over het gehele jaar 2021. Voor het invullen van de evaluatie heeft HCWB van alle huisartsenpraktijken die deelnemen aan de prestatie ouderenzorg gegevens nodig. Het gerichte verzoek voor aanlevering van de gegevens ontvangt u in het najaar via de mail.

VGZ ook via collectief HCWB

Vanaf 1 januari 2022 wordt ook voor zorgverzekeraar VGZ de prestatie ouderenzorg via HCWB gedeclareerd. Wat betekent dit voor u als huisartsenpraktijk? U declareert tot en met het einde van dit jaar de prestatie ouderenzorg voor de VGZ labels (0101 – 0736 – 3334 – 3361 – 7095 – 8965) in uw reguliere declaratieproces. Vanaf 1 januari aanstaande zal HCWB de prestatie ouderenzorg voor zowel zorgverzekeraar CZ als VGZ declareren. U hoeft dan via uw reguliere declaratieproces niets meer te declareren voor de prestatie ouderenzorg.

In de bijgevoegde link zijn de voorwaarden van VGZ beschreven: visiedocument prestatie ouderenzorg VGZ 2022

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.