Huisartsencoöperatie West-Brabant

Palliatieve Zorg

Koningin Máxima en Hugo de Jonge bij Congres Vrijwilligers Terminale Palliatieve Zorg (VPTZ)

Op 7 oktober 2019 woonde Koningin Máxima het VPTZ Congres ‘Samen van betekenis – jij maakt het verschil’ bij. Rode draad in het congres was welke betekenis ‘Er Zijn’ voor vrijwilligers, voor de cliënt en de betrokken familieleden heeft. En wat écht van betekenis is in de laatste levensfase. In een paneldiscussie met longarts Sander de Hosson en minister de Jonge (VWS) kwamen vele onderwerpen aan bod. De minister maakt zich sterk voor goede zorg in de laatste levensfase. Mensen moeten niet het gevoel krijgen dat er geen zorg en hulp meer is als ze te horen krijgen dat ze niet meer beter kunnen worden. In onze Instagram samenleving lijkt het alsof er voor de dood geen plek meer is.

Het is ongekend hoe waardevol het werk van de vrijwilliger in de palliatieve terminale zorg is, aldus de minister. Met een nieuwe campagne (www.overpalliatievezorg.nl) heeft het ministerie van VWS palliatieve zorg in het zonlicht, op het podium, willen zetten. Mensen die het gejaag en gejakker beu zijn, die “slow care” willen leveren, en er echt willen zijn voor diegenen die gaan overlijden, zullen zich als vrijwilliger in de palliatieve zorg als een vis in het water voelen. Zij kunnen net dat extra beetje aandacht bieden dat cliënten en mantelzorgers in moeilijke perioden zo nodig hebben.

Ook in West-Brabant & Tholen is een VPTZ-organisatie actief: met haar ongeveer 60 zorgvrijwilligers leveren zij palliatieve terminale zorg, in de thuissituatie en in verschillende zorginstellingen, overdag en ’s nachts. De vrijwilligers van VPTZ West-Brabant & Tholen zijn specifiek geschoold in het bieden van steun in de laatste levensfase. Zij bieden een luisterend oor, een helpende hand en ontlasten de mantelzorgers. De vrijwilligers mogen geen medische of verpleegkundige handelingen uitvoeren.

De meeste verwijzingen van de 150 cliënten per jaar komen via de thuiszorgorganisaties. Ook de Transmuraal Palliatief Verpleegkundigen weten VPTZ West-Brabant & Tholen goed te vinden. Een verwijzing kan ook via de praktijkondersteuners en huisartsen zelf lopen, wat dat betreft is er nog een wereld te winnen.

Wie meer informatie wil over het werk en de inzet van VPTZ-vrijwilligers, kan 24/7 contact opnemen met het algemene nummer 06 – 514 980 69 of tijdens kantooruren met de regiocoördinator 06 – 28 24 02 08. Op de website: www.vptz-westbrabanttholen.nl is de korte film “er Zijn, als sterven nabij komt” te zien, om een indruk te krijgen van het vrijwilligerswerk.