Huisartsencoöperatie West-Brabant

“Nu niet zwanger” programma

Vanuit de GGD West-Brabant is het programma ‘Nu niet zwanger’ gestart. Deze dienstverlening is voor vrouwen en mannen die leven in kwetsbare omstandigheden en geholpen
worden om na te denken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Hier vindt u de flyer met extra informatie, daarnaast is het ook mogelijk om contact op te nemen met één van de coördinatoren via nnz@ggdwestbrabant.nl.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.