Huisartsencoöperatie West-Brabant

Nieuw zorgpad: oogdruppelen

Oogdruppelen kunnen mensen zelf!

Onlangs is een projectgroep gestart in Westelijk-West Brabant (regio Bravis, TWB, HCWB en AMWB) om het proces van oogdruppelen te verbeteren. Doel hiervan is het zelfredzaam maken van patiënten met oogdruppels door de inzet van een hulpmiddel, zoals een druppelbril.

Deze nieuwe werkwijze levert ook de zorg meer tijd op, immers zorgmedewerkers kunnen hierdoor nu zorg verlenen aan mensen die dit hard(er) nodig hebben.

Vanaf 1 april 2023 is dit proces van start gegaan in de regio Midden-West Brabant

(Amphia, Thebe en de apothekers en huisartsen in die regio). De Verpleegkundige AdviesRaad (VAR) van Thebe heeft een toolbox ontwikkeld met o.a. het vernieuwde proces, rolbeschrijvingen van iedereen in de keten en instructiemateriaal. Deze toolbox wordt gebruikt als uitgangspunt voor de uitrol in Westelijk-West Brabant. De resultaten zijn positief; men kan inderdaad zelf de ogen druppelen en het aantal zorgmomenten voor oogdruppelen neemt af!

Zodra de projectgroep meer informatie heeft over de concrete stappen en het definitief start van het nieuwe proces, wordt u nader geïnformeerd.

Maar voor nu is de belangrijkste boodschap alvast: Oogdruppelen kunnen mensen zelf!

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.