Huisartsencoöperatie West-Brabant

Nieuw zorgpad oogdruppelen

Oogdruppelen kunnen mensen zelf

Begin juni 2023 hebben wij u geïnformeerd over het project om het proces van oogdruppelen te verbeteren. Inmiddels heeft de projectgroep een eindevaluatie uitgevoerd.

Aanleiding
De aanleiding voor dit project was het introduceren van de oogdruppelbril bij wijkverpleegkundigen in mei 2019. Deze bril resulteerde in een aanzienlijke kostenbesparing en verbeterde de zelfredzaamheid van cliënten. Het hoofddoel was om het oogdruppeltraject voor cliënten efficiënter in te richten, met als achterliggend doel dat de juiste zorg op de juiste plek geboden wordt en de zorg toegankelijk blijft.

Doelen
In 2023 hebben we ingezet op:
– Het verkrijgen van betrokkenheid van alle organisaties in de keten.
– Uniforme communicatie over het gebruik van hulpmiddelen en mantelzorg.
– Het verminderen van het aantal cliënten dat thuiszorg nodig heeft voor oogdruppelen.

Projectverloop
Om de zorginzet en -kosten nog verder te besparen is dit jaar in samenwerking met het Bravis ziekenhuis, Apothekersvereniging (AWNB), Groenhuysen en HCWB het oogdruppeltraject opnieuw ingericht. Cliënten werden aangemoedigd om zelf een druppelbril aan te schaffen en te proberen hun ogen te druppelen, zonder tussenkomst van de wijkverpleegkundigen. Dit geldt niet voor cliënten met ernstige lichamelijke of cognitieve beperkingen.

Uitkomsten
De nieuwe aanpak heeft tot aanzienlijke tijds- en kostenbesparingen geleid. De cliënt werd zelfredzamer en de thuiszorg bleef toegankelijk.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.