Huisartsencoöperatie West-Brabant

Meet&Greet 31 mei: succes en uitdaging tegelijkertijd

Drie maanden geleden begon een klein groepje van communicatie adviseurs, praktijkmanagers en de coördinator BPV met de voorbereidingen voor de Meet&Greet. Op de schermen in de wachtruimtes, op de vacature sites en in de nieuwsberichten en socials verschenen berichten over hoe handig het is om te werken met een BBL’er en hoe leuk het is om te werken als doktersassistent.

Er hebben 100 geïnteresseerden gereageerd, waarvan er 12 zijn toegelaten tot het versnelde BBL traject.

Tijdens de Meet&Greet op 31 mei hebben 9 huisartsenteams kennis gemaakt met de kandidaten.

“Wat fijn om zonder dat we er wat voor hebben hoeven te doen direct al met 6 geschikte kandidaten kunnen spreken” en “Op deze manier toekomstige nieuwe collega’s ontmoeten is de toekomst” zijn enkele uitspraken van zeer positieve huisartsen.

Op 2 juni worden de matches gemaakt en de week erna zijn de meeloopdagen. Medio juni zullen dan de eerste contracten getekend worden. Voor onze regio weer een mooi succes!

Maar het is niet goed genoeg. Waar we vorig jaar nog ruim 25 nieuwe doktersassistenten konden binnenhalen zijn dat er op dit moment maar 12. De krapte op de arbeidsmarkt gaan wij nu ook merken.

Gelukkig melden zich nog steeds geïnteresseerden maar zij moeten wel een plek hebben. De tekorten aan doktersassistenten zijn nog niet opgelost en met het oog op de ontwikkelingen dat we hen in de toekomst in het kader van de taakdifferentiatie steeds meer willen laten doen moeten we met elkaar blijven zorgen voor voldoende instroom.

Wilt u een BBL-plek beschikbaar stellen? Neem dan contact op met Esther Zwaal (coördinator BPV). Zo voorkomen we dat we goede kandidaten laten lopen.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.