Huisartsencoöperatie West-Brabant

Meelopen met verpleegkundig specialist

Project Hartfalen Het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met een (potentieel) chronisch hartfalen.- 

Dagdeel meelopen met verpleegkundig specialist
Sinds 2018 is het project ‘Hartfalen’ gestart, een samenwerking tussen cardiologen en hartfalenverpleegkundigen van het Bravis ziekenhuis en huisartsen aangesloten bij HCWB.

“Zou het niet mooi zijn als ook al uw patiënten vroegtijdig gescreend worden op hartfalen? En zij hierdoor sneller de juiste zorg kunnen ontvangen, indien nodig?”

In het kader van deskundigheidsbevordering bieden de hartfalenverpleegkundigen de mogelijkheid om een dagdeel mee te lopen met hen in het Bravis ziekenhuis. Door het meelopen tijdens een spreekuur kan extra praktijkervaring opgedaan worden en bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen.

Dit is een mooi voorbeeld van samenwerken in de regio, kennis delen, van elkaar leren en samen zorgen voor de beste zorg!

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.