Huisartsencoöperatie West-Brabant

Leefstijl training start in Roosendaal

De cursus ‘Voel je Goed!’ helpt mensen die het lastig vinden om informatie over gezond leven te begrijpen.

Deze, door het RIVM erkende, cursus heeft een kwaliteitstoets doorstaan. De cursus is gemaakt door de stichting lezen en schrijven in samenwerking met allerlei partijen in de zorg. Daarmee is de cursus afgestemd op de doelgroep laaggeletterden.

Deelnemers worden begeleid in het maken van stapjes naar een gezonder leven. Er is aandacht voor gezond eten en meer bewegen. Omdat ‘Voel je goed!’ is gericht op gedragsverandering, komen ook motivatie, doelen, sociale steun, beloning en de rol van de verleidelijke eetomgeving aan de orde. Voor sommige mensen is de stap naar een GLI cursus nog te groot. Deze cursus kan een schakel zijn in het verbeteren van de leefstijl van de patiënt.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u er meer over weten?
Op 23 mei 2023 is er een informatie bijeenkomst over deze cursus. Deze wordt gehouden in de bibliotheek van Roosendaal van 10.00 tot 11.30 uur.

Aanmelden kan hier.

Bij voldoende belangstelling start de cursus op dinsdag 6 juni in de bibliotheek van Roosendaal.
Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus.

Aan u als zorgverlener de vraag of u deze cursus onder de aandacht wilt brengen bij uw patiënten.
En eventueel willen helpen met verwijzen naar deze cursus.
De patiënt kan zichzelf aanmelden of heeft daar misschien hulp bij nodig.

Met deze cursus hebben we gemeend om een goed aanbod voor deze doelgroep te realiseren. Laten we zorgen voor een goede start! Het zou mooi zijn als er 2 groepjes van start kunnen gaan.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.