Huisartsencoöperatie West-Brabant

Informatie over GLI en Saxenda

GLI en Saxenda

Vanaf 1 april 2022 heeft een kleine groep patiënten met ernstig overgewicht de mogelijkheid voor vergoeding van een nieuw geneesmiddel uit het basispakket.

Deze vergoeding wordt alleen onder voorwaarden gegeven. En is beperkt geldig. Na 3 maanden is er een evaluatie. Dan wordt bepaald of de behandeling op deze manier door gaat of niet.

Voorwaarden:

  • al actief deelnemen aan een officieel GLI-programma; de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) Dit programma helpt mensen met overgewicht naar een meer gezonde leefstijl. Met kleine aanpassingen in bijvoorbeeld voeding, bewegen en ontspannen. Het doel is een blijvende verandering in gedrag.

Zie voor meer informatie https://www.thuisarts.nl/overgewicht/ik-wil-misschien-meedoen-aan-leefstijl-programma

  • een extreem verhoogd gezondheidsrisico hebben dat samenhangt met hun gewicht. Dit zijn mensen met een BMI van 35 of hoger en daarnaast een diagnose hebben van een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose.
  • mensen met een BMI van hoger dan 40.
  • geen diabetes mellitus (suikerziekte) type 2 hebben.
  • (nog) niet in aanmerking komen voor operaties zoals een maagverkleining.

Deelname aan het GLI programma is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Er wordt van de deelnemer verwacht dat die een actieve deelname heeft om te werken aan de gezondheid.

Het GLI traject is een programma van 2 jaar en bestaat uit individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. Een deelnemer volgt dit hele traject. Als de deelnemer voortijdig stopt vervalt de vergoeding.

Het GLI programma valt onder de basisverzekering en hiervoor geldt geen eigen risico.

Voor het medicijn Saxenda geldt wel een eigen risico.

Meer informatie kunt u krijgen via uw arts.