Huisartsencoöperatie West-Brabant

ICT Versnellingsprogramma 2023

Wat houdt het programma in?

Middels een drietal innovaties wordt vanuit HCWB het digitaal fundament in de regio verstevigd en worden versnelling en opschaling gecreëerd. Het doel hiervan is dat de zorg betaalbaar en toegankelijk wordt gehouden, en dat de zorg slimmer en efficiënter wordt ingericht.

Regionale implementatie van de slimme triagetool

Het eerste innovatietraject is de regionale implementatie van de slimme triagesoftware ontwikkeld door het Finse bedrijf Klinik Healthcare Solutions en in Nederland geleverd door Huisartsen van Nederland (HVNL). Deze Artificial Intelligence (AI)-oplossing zorgt voor een efficiënt patiëntenflow managementsysteem, waarmee triage- en praktijkprocessen geoptimaliseerd kunnen worden. Doel is om het systeem te implementeren in het patiëntenportaal, zodat er niet ingelogd hoeft te worden in verschillende systemen. Deze tool is al geïmplementeerd bij ruim 500 zorgcentra in Finland en Engeland en heeft bijna 2 miljoen eindgebruikers. Een aantal praktijken in West-Brabant draaien een pilot en HCWB wil dit breder in de regio uitzetten met als doel een 100% dekking. Met de komst van dit AI-systeem wordt de toegankelijkheid voor de burger (patiënt) bevorderd, doordat de patiënt op een laagdrempelige manier en op ieder gewenst moment contact kan opnemen met de praktijk. Voor de huisartsenzorg wordt de werkdruk verminderd en wordt gezorgd voor een efficiëntere en patiëntvriendelijkere manier van werken.

Uitvoeren EPD-oriëntatie

Het tweede innovatieproject is het uitvoeren van een EPD-oriëntatie. Hierbij wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor een systeem dat aansluit bij wensen en behoeftes van praktijken. Er zal ook de nadruk worden gelegd op de contractvoorwaarden van de EPD-leveranciers, zodat er meer aandacht komt voor open standaarden en het delen van essentiële informatie in de regio en met onze ketenpartners, waaronder de HAP. Afhankelijk van de contractvoorwaarden van de huidige leveranciers kunnen de koplopers na het onderzoek migreren.

Benutten transitiemonitor

Het derde innovatieproject is het benutten van de transitiemonitor. Dit is een oplossing die samen met stichting WestWest is ontwikkeld en waarmee inzicht wordt verkregen in het zorggebruik in de regio. Uit meerdere EPD-bronsystemen worden de gegevens samengevoegd, zodat er middels één grafische weergave (op verschillende niveaus en methodes) gekeken kan worden naar o.a. het zorggebruik, diagnoses en demografie. De transitiemonitor wordt op dit moment niet optimaal benut. We willen ervoor zorgen dat zorgverleners beter weten wat zij met de transitiemonitor kunnen en begeleiding bieden in het uitwerken van een aantal aandachtspunten per praktijk/wijk.

Wat merk ik?

Uiteindelijk zullen deze drie projecten allemaal ook geïmplementeerd worden in uw praktijk. Hoe langt dit duurt verschilt per project. Eerder is gevraagd of praktijken deel willen nemen aan de klankbordgroepen behorend bij deze projecten. Met uw deelname aan één of meer van deze klankbordgroepen helpt u bijdragen aan een betere huisartsenzorg en het geeft u de mogelijkheid om input te leveren zodat de oplossingen optimaal aansluiten bij de praktijk. Aanmelden kan via deze link: https://forms.office.com/e/9dmE8Mifw5

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem contact op met projectleider van deze drie projecten Evelien Been (e.been@hcwb.nl) of de programmamanager Robin Verhoog (r.verhoog@hcwb.nl).

 

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.