Huisartsencoöperatie West-Brabant

Zorgprofessionals

De huisarts is hoofdbehandelaar voor het zorgprogramma hart- en vaatziekten. Hij kan een diëtiste inschakelen als dat nodig is. De diëtiste begeleidt een persoon met hart- en vaatziekten in het vinden van een gezond voedingspatroon passend bij zijn situatie en voorkeuren. De cardioloog, neuroloog of internist van het Bravis ziekenhuis adviseert de huisarts in complexe situaties.

De zorgprofessional helpt u graag

Mensen met een chronische ziekte hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. In het zorgprogramma diabetes, astma, COPD of hart- of vaatziekte wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie. Aan de hand hiervan worden verschillende behandelaars ingezet. Belangrijk hierbij is dat hun werk goed op elkaar afgestemd wordt. Meer weten

Meer weten