Huisartsencoöperatie West-Brabant

Persoonlijke ondersteuning

Persoonlijke ondersteuning
De huisarts en praktijkondersteuner zorgen voor begeleiding, behandeling en controle. Ook de praktijkassistente is er voor u. De apotheker adviseert over uw medicijnen. De diëtist adviseert over gezond voeding. De specialisten in de regio kunnen op elk gewenst moment worden ingeschakeld als uw huisarts dat nodig vindt, bijvoorbeeld een  kaderhuisarts CVRM, cardioloog, internist, neuroloog of vaatchirurg. De samenwerking is er op gericht om de kwaliteit van zorg aan u zo goed mogelijk te regelen.

HCWB faciliteert en stimuleert, maar stelt ook kwaliteitseisen aan de zorgverleners. Het zorgprogramma CVRM is gebaseerd op de standaarden en richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Hierin staat beschreven hoe het zorgprogramma er in de huisartsenpraktijk minimaal dient uit te zien. Uiteraard kan een praktijk de zorg naar behoefte aanpassen, mits dit binnen de gestelde kaders is van NHG en regionale afspraken, beschreven in RTA (Regionale Transmurale Afspraken) en RTF (Regionale Transmuraal Formularium).

Aangesloten diëtisten
Via de knop hierboven vindt u een overzicht van diëtisten die werken volgens het zorgprogramma CVRM van HCWB. Voor voedingsadviezen kan de huisarts of praktijkondersteuner u verwijzen naar een diëtist die aangesloten is bij HCWB. Om u goede zorg te geven kan de diëtist de gemeten bloeduitslagen en uw medicijnoverzicht zien; als u dat niet wilt kunt u dat aangeven.