Huisartsencoöperatie West-Brabant

Informatie voor de professional

Praktijkdocument
HCWB faciliteert en stimuleert, maar stelt ook kwaliteitseisen aan de zorgverleners. Het zorgprogramma CVRM is gebaseerd op de standaarden en richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Hierin staat beschreven hoe het zorgprogramma er in de huisartsenpraktijk minimaal dient uit te zien. Uiteraard kan een praktijk de zorg naar behoefte aanpassen, mits dit binnen de gestelde kaders is van NHG en regionale afspraken, beschreven in RTA (Regionale Transmurale Afspraken) en RTF (Regionale Transmuraal Formularium).
CVRM Protocol
Informatie van de  NHG standaarden kunt u hieronder vinden:

Aanvullende documenten kunt u hieronder vinden: