Huisartsencoöperatie West-Brabant

Leefstijlcoaching (GLI)

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
Huisartsen en praktijkondersteuners leveren zorg aan patiënten met onder andere overgewicht of obesitas, vaak in combinatie met een chronische ziekte zoals diabetes. Naast deze directe zorg kunt u nu ook onder professionele begeleiding zelf actief aan de slag gaan voor een gezonde leefstijl. De Gecombineerde Leefstijl Interventie is een stimulans om uw leefstijl kritisch onder de loep te nemen én om zowel uw beweeg- als voedingsgewoonten te veranderen. Elke aanpassing in uw leefstijl kan al gezondheidswinst opleveren.

CooL
CooL is een programma waarbij een leefstijlcoach u helpt om een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Het programma duurt 2 jaar en bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken over thema’s als voeding, gedrag, beweging en positieve gezondheid.

Meer informatie over leefstijlcoaching vindt u in de

patiëntenfolder

Gegevens leefstijlcoaches

Veelgestelde vragen 

Wat kunt u zelf doen