Huisartsencoöperatie West-Brabant

Gezocht: 4 deelnemers TimedOnderzoek 

Het Erasmus MC zoekt deelnemers om mee te doen aan het TimedOnderzoek. Dit onderzoek gaat over intermitterend vasten bij diabetes type 2. Het is een veelbelovende dieetinterventie, onder andere voor mensen met diabetes type 2 en overgewicht.

Voor het onderzoek zijn nog 4 deelnemers nodig. Het gaat om patiënten met diabetes type 2 tussen de 18 -75 jaar met een BMI van 27 of hoger.
We hopen dat er nog deelnemers worden aangemeld zodat het onderzoek van start kan gaan.
Lees hier nogmaals het artikel voor aanvullende informatie en aanmelding van patiënten.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.