Huisartsencoöperatie West-Brabant

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Wat is GLI?

Het GLI programma zet in op gedragsverandering bij mensen met overgewicht of obesitas. Patiënten krijgen hierbij advies op het gebied van gezonde voeding, bewegen, gewoontes, ontspanning en slaap. Een programma duurt standaard 2 jaar om een structurele gedragsverandering te realiseren. In onze regio zijn 3 programma’s actief: SLIMMER, CooL en Keer diabetes2 om. Om aan dit programma mee te kunnen doen, moet een patiënt een BMI> 25 met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten / diabetes type 2 óf een BMI > 30 én ouder dan 18 jaar zijn.

Hoe kan ik een patiënt verwijzen?
Indien u een patiënt wilt verwijzen naar een van de programma’s, is het van belang om te kijken naar de beschikbare plaatsen en startdata. Hiervan is een actueel overzicht te vinden op onze webstie.

Op korte termijn zijn nog meerdere plaatsen beschikbaar:
Roosendaal Janneke Hermsen CooL
Bergen op Zoom Wendy de Rooij / FysioBoz CooL

Voor de programma’s SLIMMER en CooL kunt u vanuit uw HIS verwijzen door de koppeling naar VIPLive te gebruiken. In VIPLive kiest u bij het onderdeel Verwijzen voor de optie ‘Start
Verwijzing’. Kies vervolgens voor het Zorgprogramma GLI en maak een keuze voor een GLI coach.

Verwijzen voor Keer diabetes2 om kan via Zorgdomein. Kies bij de Zorgvraag selecteren voor: Welzijn / Hulpmiddelen > Welzijnsdiensten & Cursussen > Diabetes mellitus.

Welke resultaten biedt een programma?
De resultaten van GLI programma’s worden landelijk gemonitord door het RIVM. In het meest recente rapport zijn de resultaten opgenomen van 660 deelnemers in de eerste 9 maanden nadat zij met GLI gestart zijn. De belangrijkste resultaten hiervan zijn:

  • Gemiddeld verloren deelnemende patiënten 3,4% van hun gewicht
  • De gemiddelde score die deelnemers aan hun kwaliteit van leven geven verbeterde
    van 58,0 naar 65,6 op een schaal van 100
  • Ongeveer de helft van de deelnemers gaf aan dat ze minder problemen hadden met
    mobiliteit, dagelijkse activiteiten, pijn, en angst en somberheid

Het volledige rapport is hier te lezen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de GLI programma’s, kijk dan op onze website of op intranet. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Annemarie Zwetsloot (Coördinator preventie en leefstijl) via leefstijlcoaching@hcwb.nl.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.