Huisartsencoöperatie West-Brabant

Persoonlijke ondersteuning

De huisarts en praktijkondersteuner zorgen voor begeleiding, behandeling en controle. Ook de praktijkassistente is er voor u. De diëtist geeft advies over gezonde voeding. De apotheker geeft advies over uw medicijnen. De specialisten in de regio kunnen op elk gewenst moment worden ingeschakeld als uw huisarts dat nodig vindt, bijvoorbeeld een kaderhuisarts Diabetes Mellitus type 2 (DM2), cardioloog, internist, neuroloog of vaatchirurg. De samenwerking is er om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te regelen voor u.

HCWB faciliteert en stimuleert, maar stelt ook kwaliteitseisen aan de zorgverleners. Het zorgprogramma DM is gebaseerd op de standaarden en richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Hierin staat beschreven hoe het zorgprogramma er in de huisartsenpraktijk minimaal dient uit te zien. Uiteraard kan een praktijk de zorg naar behoefte aanpassen, mits dit binnen de gestelde kaders is van NHG en regionale afspraken, beschreven in RTA (Regionale Transmurale Afspraken) en RTF (Regionale Transmuraal Formularium).

Aangesloten diëtisten
Aangesloten podotherapeuten
Aangesloten diabetesverpleegkundigen
Via de knoppen hierboven vindt u een overzicht van diëtisten, podotherapeuten en diabetesverpleegkundigen die werken volgens het zorgprogramma DM2 van HCWB. Voor voedingsadviezen kan de huisarts of praktijkondersteuner u verwijzen naar een diëtist of podotherapeut die aangesloten is bij HCWB. Om u goede zorg te geven kan de diëtist de gemeten bloeduitslagen en uw medicijnoverzicht zien; als u dat niet wilt kunt u dat aangeven.