Huisartsencoöperatie West-Brabant

Behandeling

De behandeling van diabetes type 2 bestaat voor een belangrijk deel uit gezond eten, veel bewegen en eventueel medicijnen voor bloedsuiker, bloeddruk en cholesterol. Soms is het nodig om insuline te spuiten.

Bloed- en oogonderzoek

Minimaal 1 keer per 18 maanden vindt er een oogonderzoek plaats. Het bloedonderzoek  vindt 4 keer per jaar plaats. Beide onderzoeken zijn zeer belangrijk om eventuele complicaties tijdig te signaleren en de kans hierop te verminderen.

Specialistische zorg

Mocht de huisarts dit nodig achten dan kan hij met het Bravis ziekenhuis contact opnemen met een specialist voor vragen of afspraken laten maken voor aanvullend onderzoek of diagnostiek.

http://keerdiabetesom.nl/

Behandeling

Persoonlijk zorgplan. Met een professional. De huisarts, praktijkondersteuner, internist, podotherapeut, diëtist en diabetesverpleegkundige  houden zich aan de richtlijnen uit de zogenaamde zorgstandaard Diabetes. Daarin staat omschreven waar een goede behandeling van Diabetes aan moet voldoen.  Samen met u stellen ze een persoonlijk zorgplan op. Daarin staan de afspraken die met u gemaakt zijn over diagnose, medicijngebruik en doelen die u wilt behalen. Meer weten