Huisartsencoöperatie West-Brabant

Begeleiding bij eetstoornissen

In de huisartsenpraktijken komen patiënten met eetstoornissen die niet per se vanaf de buitenkant zichtbaar zijn. Dat maakt dat de diagnose kan worden gemist. Naast anorexia zijn er ook mensen met boulimia, binge eating disorder, ARFID of de eetstoornis NAO. Die laatste komt het meest voor.

Om mensen met eetstoornissen makkelijker te kunnen herkennen bestaat er de signaalkaart eetstoornissen.

Op landelijk niveau bestaat sinds enige tijd een netwerk voor de ketenaanpak van eetstoornissen (K-EET).
K-EET probeert de hulp voor kinderen/ jongeren met een eetstoornis te verbeteren. Zij hebben ook een advieslijn waar zorgprofessionals heen kunnen bellen met vragen over bijvoorbeeld casuïstiek.
Op de website van K-EET staat een interactieve zorgkaart waarop zichtbaar is welke hulpverleners op het gebied van eetstoornissen actief zijn binnen de regio.

Voor jongeren, maar ook voor mensen die in hun omgeving te maken hebben met iemand die lijdt aan een eetstoornis bestaat de website firsteetkit.
Hierop staat duidelijk uitgelegd wat een eetstoornis inhoudt, hoe u het kunt herkennen, hoe u iemand kunt steunen en waar u hulp kunt vinden.

In West-Brabant bestaat er voor jongeren met een eetstoornis een intensief samenwerkingsverband tussen de GGZ WNB, kinderartsen van het Bravis Ziekenhuis en gespecialiseerde diëtisten van TWB en het Bravis Ziekenhuis. Daarnaast zijn er korte lijnen met de eetstoornisklinieken GGZ Changes en Emergis.
Voor volwassenen wordt vaak verwezen naar GGZ Breburg of GGZ Changes.

Informatie over gezondheid en ziekte

Op de website Thuisarts.nl krijgt u betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.  Deze informatie is samengesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap.