Huisartsencoöperatie West-Brabant

Behandeling

De behandeling van astma is erop gericht uw astmaklachten op tijd te herkennen en op een juiste wijze hiermee op te kunnen gaan. Het is belangrijk dat u inzicht heeft in wat uw klachten uitlokken.

U kunt uw klachten verminderen door u te houden aan een aantal leefregels (op tijd stoppen met roken, gezond eten en dagelijks bewegen) en door uw medicatie op juiste manier te gebruiken. U gaat zich dan geleidelijk beter voelen. Als de diagnose astma is gesteld, is het belangrijk regelmatig controle afspraken te maken met uw behandelaar.

Behandelplan

De huisarts, praktijkondersteuner, longarts en longverpleegkundige houden zich aan de richtlijnen uit de zorgstandaard astma. Daarin staat omschreven waar een goede behandeling van astma aan moet voldoen. Samen met u stellen ze een persoonlijk zorgplan op. Daarin staan de afspraken die met u gemaakt zijn over diagnose, medicijngebruik en doelen die u wilt behalen om uw leven zo optimaal te kunnen leven, met zo weinig mogelijk klachten.